Cladire2018 Absolventi 2018 70 Ani

Mesajul Directorului

”Singurul mod de a realiza lucruri

minunate e să iubeşti ceea ce faci”

 

2 

Pe parcursul anilor, Colegiul de Medicină din or. Cahul a devenit una din instituţiile de prestigiu în Sudul Republicii Moldova, pregătind asistente medicale de înalt profesionalism.

Corpul didactic al Colegiului activează conştient spre modernizarea eficientă a învăţământului medical, efortul lui fiind direcţionat spre crearea unui mediu în care respectul, calitatea, încrederea, siguranţa şi eficienţa să formeze tineri specialişti capabili să se integreze în spiritul îmbunătăţirii Sistemului Naţional de Ocrotire a Sănătăţii şi promovării modului sănătos de viaţă.

Absolvenţii noştri activează atât în instituţiile medicale din republică cât şi peste hotarele ei – Rusia, Ucraina, Belorusia, Turcia, Italia şi alte ţări. Ei ne duc faima unei instituţii de calitate, care formeză oameni cu ţinută morală, toleranţi, cu respect faţă de valorile general umane.

În calitate de Director al Colegiului de Medicină Cahul, îmi exprim încrederea în dăruirea şi competenţele profesorilor, în puterea lor de a oferi elevilor modele de viaţă şi profesie.

Elevilor, le adresez provocarea competiţiei, a disciplinei şi a studiului cu seriozitate. 

Fie ca împreună, profesori, elevi, părinţi să ne unim eforturile pentru succes şi reuşită în tot ceea ce vom întreprinde.Vă urez să fiţi motivaţi, pasionaţi, cu rezultate cât mai bune de care să ne bucurăm cu toţii!

Cu respect, Bădănău Sergiu,

Directorul Colegiului de Medicină Cahul

 

Ultimile știri

Grupul de inițiativă ”Ecomed”

Grupul de inițiativă ,,Ecomed” al I.P. Colegiul de Medicină Cahul format din patru persoane: Furnică Liliana, Danalachi Tamare, Pavliuc Irina și Lazarenco Ion au implementat proiectul ,,Amenajarea miniparcului de odihnă și agrement” susținut financiar de A.O. Perspectiva și Primăria municipiului Cahul și administrația Colegiului, ca rezultat a fost instalat pavajul la intrarea în miniparc, au […]

Careul solemn de Ziua Cunoştinţelor

     Pe data de 02 septembrie 2019 în IP Colegiul de Medicină Cahul Ziua Cunoştinţelor tradiţional s-a sărbătorit cu mare fast. Toţi participanţii au demonstrat sentimente de stimă şi mândrie faţă de valorile educaţionale promovate în instituţie. În cadrul solemnităţii vorbitorii au menţionat obiectivele care necesită să fie realizate în modernizarea învăţământului.     […]

Admitere la locurile neacoperite

Colegiul de Medicină Cahul anunţă admiterea la locurile neacoperite la specialitatea ,,Îngrijirea bolnavului”, calificarea ,,Asistent medical”. Termenul de depunere a dosarelor 01 septembrie 2019.

Listele candidaților admiși la anul de studii 2019-2020

Lista candidaţilor admişi la studii cu finanţare bugetară limba de instruire română Lista candidaţilor admişi la studii cu finanţare bugetară limba de instruire rusă Lista candidaţilor admişi la studii cu taxă de studii (contract) limba de instruire română Lista candidaţilor admişi la studii cu taxă de studii (contract) limba de instruire rusă

Amenajarea miniparcului de odihnă si agrement al CMC

Grupul de iniţiativa ,,Ecomed” format din 4 elevi-Furnica Liliana-preşedinte, Danalache Tamara, Pavliuc Irina, Lazariuc Ion, ghidati de monitorul Cotet Vasile-şef sectie educatie, au implimentat proiectul ,,Amenajarea miniparcului de odihnă şi agrement al CMC. Ca rezultat s-au creat condiţii favorabile pentru elevi în timpul pauzelor, între orele teoretice şi practice, pentru organizarea flash-moburilor, discotecilor în aer […]