×

Нормативные акты

Statutul colegiului

Plan de dezvoltare strategică

PDS Program

Regulament de activitate Consiliul Profesoral

Regulament de organizare și funcționare a bibliotecii

Regulament de organizare și funcționare a CEIAC

Privere la acțiunile în situașii exceptionale și calamitățile naturale

Regulamentul cu privire la activitatea psihologului

Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea stagiilor de practica

Regulamentul de activitate a sectiei didactice

Regulamentul de organizare a studiilor în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile

Regulamentul cu privire la finalizarea semestrului

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului ”Cel mai bun in profesie

Regulamentul de organizare și defășurare a examenului de calificare

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității cercurilor științific-practice pe discipline

Regulamentul cu privirea la activitatea Consiliului elevilor în I. P. Colegiul de Medicină Cahul.pdf

Regulament privind activitatea cabinetelor laboratoarelor în I.P. Colegiul de Medicină Cahul.pdf

Regulamentul de activitate a catedrei în I.P. Colegiul de Medicină Cahul.pdf

Regulamentul de activitate a secției educație în I.P. Colegiul de Medicină Cahul.pdf

Regulamentul privind funcționarea căminelor în I.P. Colegiul de Medicină Cahul.pdf

Regulamentul de activitate a Consiliului metodico-stiintific in I.P Colegiul de Medicina Cahul.pdf

Regulament de activitate a Consiliului de administratie in I.P. Colegiul de Medicina Cahul.pdf