×

CEIAC

Direcții de activitate a CEIAC:

 • îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi din colegiu;
 • asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, cadre didactice, comunitatea locală);
 • revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul colegiului.

CEIAC elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi a activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea colegiului, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare:

 1. Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internăşi infrastructura disponibilă, definită prin următoarele criterii:
 2. a) structurile instituţionale, administrativă şi managerială;
 3. b) baza materială;
 4. c) resursele umane.
 5. Eficacitatea educaţională, care constă în imobilizarea de resurse cu scopul de a se obţine rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii:
 6. a) conţinutul programelor de studiu;
 7. b) rezultatele învăţării;
 8. c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică;
 9. d) activitatea financiară a instituţiei.

III.        Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii:

 1. a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii;
 2. b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor de formare profesională şi activităţilor desfăşurate;
 3. c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării;
 4. d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral;
 5. e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării;
 6. f) baza de date actualizată sistematic referitoare la asigurarea internă a calităţii;
 7. g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii;
 8. h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii.

 

ORDINE constituire CEIAC

Chestionare CEIAC

2018-2019

2019-2020