×

Funcționare și management

Secţia este o subdiviziune didactico-administrativă a Colegiului de Medicină din or. Cahul, responsabilă de pregătirea specialiştilor medicali. Organizarea şi gestionarea nemijlocită a secţiei de învăţământ este efectuată de către şeful secţiei în conformitate cu Statutul CMC, Regulamentul intern de activitate.

Obiectivul major al secţiei studii: Realizarea procesului de învăţământ al secţiei studii în contextul managementului educaţional inovativ şi pregătirea specialiştilor pentru sistemul sănătăţii conform standardelor europene.

Obiective specifice:

–              organizareaprocesului educațional  cu aplicarea Sistemului Naţional de Credite de Studiu (SNCS), elaborat în baza Sistemului European de Credite Transferabile (European Credit Transfer System – ECTS) cu funcţie de acumulareşi evidenţă a rezultatelor propriilor elevi la toate formele de învăţământ, precum şi cu funcţie de transferîn procesul de mobilitate a elevilor în plan naţional sau internaţional;

  • realizarea eficientă a activităţilor de organizare, monitorizare, evaluare şi control a procesului de învăţământ;
  • coordonarea şi monitorizarea realizării orarului conform planului de învățământ;
  • organizarea activităţii instructive şi educative  la secţie în scopul realizării reformei curriculare centrate pe elev, orientată pe dezvoltarea  competenţelor în activitatea profesională, în corespundere cu standartele naţionale europene şi internaţionale;

–              consilierea absolvenţilor  – în vederea integrării socio-profesionale eficiente într-o societate în continuă schimbare.