×

Management

   Colegiul de Medicină din or. Cahul este o instituție de învățământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, cu o bogată tradiție în care se asigură, prin ansamblul de activități educaționale, formarea unui cetățean activ și responsabil în condițiile democrației actuale.
     Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.440 din 25 iunie 1992 și a Ordinului Ministerului Sănătății nr.37 din 2 iulie 1992, se reorganizează Școala de Medicină din Cahul în Colegiul de Medicină din Cahul.
     Colegiul de Medicină din Cahul este o instituție de stat, care a trecut acreditarea în anul 2005. Prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 2.5.5 din 10 martie 2005 a fost eliberat Certificatul de Acreditare Seria AC, Nr.0011  la specialitatea: 1701 Medicină generală, învățămînt cu frecvența la zi, calificarea ”Asistență medicală”.

Problema de studiu pentru anul 2017-2018

Organizarea şi controlul studiului independent ghidat

Viziunea Colegiului de Medicină 

Colegiul de Medicină Cahul- instituţie care urmăreşte să ofere servicii educaţionale de calitate, performanţă în pregătirea profesională, promovarea valorilor europene.

Misiunea Colegiului de Medicină 

Colegiul de Medicină Cahul are misiunea de a asigura oportunităţi în educaţie, formarea specialiştilor în domeniul medicinii competitivi pe piaţa muncii, acceptând cu precădere atingerea unor performanţe profesionale care să se afle în concordanţă cu standardele europene.

 

 

Problema de studiu a Colegiului de Medicină 

pentru anul de studii 2017-2018

,, Organizarea şi controlul studiului independent ghidat”

Scopuri strategice

  • Creşterea calităţii procesului educaţional şi a rezultatelor obţinute
  • Optimizarea procesului de predare/învăţare
  • Administrarea eficientă a resurselor materiale şi financiare ale instituţiei
  • Identificarea de noi resurse de autofinanţare în vederea îmbunătăţirii bazei materiale a colegiului
  • Optimizarea managementului formării continue în concordanţă cu strategia naţională
  • Dezvoltarea competenţelor metodologice ale cadrelor didactice
  • Creşterea sprijinului pentru dezvoltarea personală a elevilor
  • Diversificarea şi dezvoltarea relaţiilor comunitare şi de parteneriat.