×

Managementul Resurselor Umane

 

  1. Managementul Resurselor Umane

Managementul Resurselor Umane în cadrul Colegiului de Medicină din or. Cahul, constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul instituţiei în vederea realizării misiunii cu eficienţă maximă, a obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor. Implementarea unui plan de atragere şi reţinere a persoanelor cu abilităţile de care are nevoie colegiu, presupune recrutarea, selecţia, integrarea, instruirea, recompensarea, alegerea beneficiilor celor mai potrivite şi evaluarea continuă a performanţelor pentru a se verifica dacă sunt atinse obiectivele organizaţionale.

 

 

Sarcinile de bază sunt:                                                        

  • Creşterea şi menţinerea unui climat de lucru care să faciliteze formarea unei forţe de muncă stabile şi eficiente;
  • Contribuirea la eficientizarea activităţii colegiului de medicină prin implementarea politicii şi procedurilor moderne în lucrul cu personalul;
  • Elaborarea şi implementarea politicilor de resurse umane (recrutare, selecţie, integrare, pregătire profesională, motivare şi relaţii de muncă) care să asigure necesarul de personal corespunzător din punct de vedere calitativ şi cantitativ;
  • Asigurarea respectării cadrului legal concomitent cu susţinerea intereselor colegiului;
  • Creşterea satisfacţiei în muncă a angajaţilor;
  • Creşterea capacităţii de inovare, rezolvare a problemelor şi schimbare a instituţiei.