×

Obiecte de cultură generală Nr. 1

 

 

Şef catedră:  Rotaru Angela – profesoară de Biologie, grad didactic I

 

Membrii catedrei

 

 

Alexandrovici Antonina – profesoară de Matematică, grad didactic I

Bulici Valentina – profesoară de Chimie, grad didactic I

Șevcenco Maria – profesoară de chimie, grad didactic I

Bibic Elena –profesoară de Matematică, grad didactic I

Bibic Alexandru- profesor de fizică/informatica, grad didactic II/I

Bălcănuţă Elena – profesoară de Informatică, grad didactic II

Renţa Mihail  – profesor de Istorie, grad didactic II

Levițchi Vladimir – profesor de educația fizică, grad didactic superior

Cioroi Mihail – profesor de Educaţia fizică, grad didactic II


Problema de studiu pentru anul 2020-2021

 „Eficientizarea managementului temelor pentru acasă pentru o instruire de calitate

 


Obiectivul major al catedrei

 

Asigurarea calității educației prin elaborare și aplicarea strategiilor didactice și a metodelor de predare interactive centrată pe elev

Obiective:

  1. Sporirea performanțelor școlare prin diversificarea metodelor de predare interactive centrată pe elev;

  2. Integrarea în procesul didactic a resurselor educaționale adecvate, inclusiv a mijloacelor oferite de TIC, media etc.;

  3. Continuarea selectării, oformării și perfecționării materialelor metodico-didactice, științifice necesare procesului de instruire la obiectele catedrei;

  4. Dezvoltarea profesională a membrilor catedrei prin cursuri de perfecționare, seminare, conferințe, întruniri metodice, autoformare;

  5. Diversificarea metodelor și instrumentelor de evaluare inițială, formativă și sumativă pentru monitorizarea și evaluarea procesului de formare a abilităților și dezvoltare a competențelor;

  6. Abordarea interdisciplinară în activitățile didactice la disciplinele catedrei pentru formare unei viziuni sistematice ale învățării;

  7. Orientarea elevilor spre atingerea obiectivelor educaționale și de cariera profesională;

  8. Asigurarea în cadrul lecțiilor a unui mediu de învățare dezvoltativ bazat pe principiul echității și al toleranței;


Zilele catedrei


Programare, Comunicare, Imaginație, Design

În data de 19 februarie 2021, în cadrul Zilelor Catedrei „Obiecte de Cultură Generală Nr.1” s-a desfășurat a III –a ediție a Conferinței studențești locale la Informatică, cu genericul: ,,Programare, Comunicare, Imaginație, Design”, organizată de către profesoara Bălcănuţă Elena. Această conferință a avut drept scop reunirea mai multor elevi din anul I, II, III, pentru a prezenta aplicații originale realizate în diferite arii tematice din domeniului Informaticii. Elevii participanți: Dorogoi Olivia, gr. Am – 33; Cîlcic Evgheni, grupa Am – 34; Cîsa Alexandr, grupa Am-34; Mocan Vlad, grupa Am-35, au fost susținuți și încurajați de colegii lor, care au fost prezenți la această conferință on-line. Participanților le transmitem mult succes în continuare și numai realizări frumoase!

ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ ”SIGURANȚA ONLINE”
În data de 17/02/2021, în cadrul Catedrei „Obiecte de cultură generală Nr.1”, Bibic Alexandru – profesor de informatică și fizică, grad didactic Întâi, împreună cu elevii grupei AM42 au abordat una dintre cele mai actuale teme ”SIGURANȚA ONLINE”.
În cadrul activității elevii au identificat eventualele capcane ale mediului online. Au fost puse în discuție: Sextingul – limita dintre privat și public, Hărțuirea online (cyberbullyingul), Groomingul sau atracția online. Scopul activității – informarea elevilor despre capcanele mediului online și metode de prevenire și protecție împotriva lor.

LECȚIE PUBLICĂ LA UNITATEA DE CURS – UTILIZAREA TIC ÎN SPECIALITATE.
În data de 03/02/2021, în cadrul Catedrei „Obiecte de cultură generală Nr.1”, Bibic Alexandru – profesor de Utilizarea TIC în specialitate împreună cu elevii grupei AM42 a prezentat lecția publică cu subiectul „Crearea, gestionarea și formatarea documentelor”.
În cadrul orei s-a pus accentul pe crearea și gestionarea documentelor specifice specialității. Ca studiu de caz, în colaborare cu profesoara de pediatrie, Caceanova Valentina a fost simulată o situație inter-disciplinară: elevii au elaborat un tabel în care au prezentat datele diagnosticului pacientului examinat. Abordarea interdisciplinară s-a dovedit a fi utilă și benefică în diverse situații de învățare.

Lecție publică la informatică în cadrul Zilelor catedrei,  – Catedra Obiectelor de Cultură Generală – N.1

În data de 27.02.2020, în cadrul „Zilelor catedrei”„ Obiecte de cultură generală Nr.1”, profesoara de informatică Balcănuță Elena împreună cu elevii grupei Am-11a prezentat lecţia publică la informatică cu subiectul:

  • Obiectele din componența documentului Web: Liste.

  • Obiectele din componența documentelor Web: Tabele.

Proiectarea lecţiei a avut la bază currriculum, proiectul didactic de lungă durată, documentarea metodică şi ştiinţifică.  Au fost utilizate diferite forme de lucru, strategii de diferenţiere şi individualizare. Elevii au demonstrat competenţe de lucru practic la calculator, comunicare și realizări finale de documente în HTML.

 

 Conferința la informatică:

În cadrul decadei la Catedra Obiectelor de Cultură Generală N1 în  data de 26 februarie 2020  s-a desfăşurat conferinţa locală la Informatică cu genericul: ,,Programare, Comunicare, Imaginaţie, Design”  organizată de profesoara Bălcănuţă E.  Această conferință este la a doua ediție. Scopul acestei conferințe  a avut o continuitate a  scopului conferinței  precedente și anume: Reunirea  a  mai multor elevi din toate clasele liceale pentru a prezenta şi a discuta aplicaţii originale realizate în diferite arii tematice domeniului – informatica.Elevii participanţi: Platon Samoil, Papana Vladislav,  Dandeș Viorica, Niculiță Marian, Cîlcic Eugen, Cîsa Alexandr, Mocan Vlad, Prodan Constantin. A fost expusă partea teoretică clar şi afirmativ, iar în acest context au prezentat partea practică elaborată conform criteriilor părţii teoretice. Toți elevii au dat dovadă de o mare stăruință și o pregătire la un nivel destul de înalt a părții teoretice și a celei   practice. Ceea ce ea motivat de a colabora intre ei și de ași expune părerile unul față de altul cu susțineri și încurajări.

 


La data de 25.02.20, în cadrul zilelor catedrei s-a desfășurat concursul interdisciplinar ,,Brain-Ring” la biologie și chimie, organizat de către profesorii Rotaru Angela, Șevcenco Maria, Bulici Valentina. La concurs au participat elevii grupei AM11 și AM13. Activitatea a avut ca scop extinderea orizontului intelectual și cognitiv prin studiul informației suplimentare , realizarea legăturii interdisciplinare la Biologie-Chimie, dezvoltarea potențialului creativ și a încrederii în sine la elevi. Studenții au dat dovada de inițiativă, interes și creativitate . Învingătorii concursului a fost AM13.

  Zilele catedrei

   În cadrul Zilelor catedrei şi cu prilejul Zilei Internaţionale a Cosmonauticii, pe 11 aprilie 2019, în incinta Colegiului de Medicină Cahul, a avut loc concursul intelectual între grupele anului III Erudit-Cafe ,,Clubul Einstein”. La concurs au participat echipele ,,Newton”, ,,Einstein” şi ,,AM-37″. Cupa transmisibilă ,,Bufniţa de bronz” anul acesta revina echipei ,,AM-37″, care au devenit câştigătorii concursului.

 


     Decada Catedrei ,,Obiecte de cultură generală Nr.1″

 În perioada 18 februarie 2019 – 22 februarie 2019 s-au desfăşurat mai multe activităţi:

La matematică:

,,Oare ce legătură este între matematică şi medicină?” E întrebarea ce-i frământă des pe elevi ce studiază medicina şi nu doar pe ei. Şi totuşi între aceste două ramuri, deosebite la prima vedere, există o legătură foarte strânsă.

Acestă ipoteză a fost demonstrată pe data de 22 februarie 2019, de către studenţii anului I în cadrul primei ediţii a conferinţei la matematică cu genericul ,,Aplicabilitatea matematicii în medicină”. Studiind literatura de specialitate, elevii grupelor AM-11 – AM-16, au adus exemple concrete de aplicare a matematicii în aşa ramuri a medicinei ca: chirurgie, obstretică, ginecologie, pediatrie, hematologie, farmacologie şi cardiologie.

Astfel de activităţi îi motivează pe elevi la studierea matematicii şi îi face să conştientizeze că medicina fără matematică s-ar transforma într-o catastrofă.


La informatică:

Pe data de 21 februarie 2019 s-a desfăşurat conferinţa cu genericul,,Programare. Comunicare. Imaginaţie. Design” la informatică, organizată de profesoara Bălcănuţă E.

Scopul conferinţei a fost de a reuni cât mai mulţi elevi din toate clasele liceale pentru a prezenta şi a discuta aplicaţii originale realizate în diferite arii tematice domeniului- informatica. Elevii participanţi: Eugen Cîlcic, Mocan Vlad, Prodan Constantin, Racoviţă Vasile au expus partea teoretică clar şi afirmativ, iar în acest context au prezentat partea practică elaborată conform criteriilor părţii teoretice.

Aceasta a fost prima ediţie a conferinţei locale la informatică, pe care o vom promova şi în anii următori.


La biologie:

,,Viaţa e aspiraţie, respiraţie şi expiraţie” (Salvador Dali)

Pe data de 19 februarie 2019, în cadrul decadei catedrei ,,Obiecte de Cultură Generală Nr.1″ s-a desfăşurat lecţia demonstrativă la biologie, cu tema ,,Sistemul respirator”, prezentată de Rotaru A.-profesor de biologie, împreună cu elevii grupei AM-21.

Lecţia afost utilă, deoarece conţine noţiuni cu largă aplicabilitate în domeniul medicinei şi în viaţa cotidiană. Conţinutul activităţii este strâns legat de experienţa personală şi de interesele elevilor.


Campionatul Colegiului de Medicină  ,,Tenis de masă”

Pe data de 29 ianuarie 2019, tradiţional deja,  s-a desfăşurat Campionatul Colegiului la tenis de masă. La concurs au participat 14 elevi din diferite grupe. La finele competiţiei locul I l-a ocupat elevul grupei AM-26, Slavov V., care a fost net superior şi a obţinut victorie în toate partidele jucate. Locul II l-a ocupat elevului Belîi A., din grupa AM-24, care la limită în semifinală a câştigat partida cu Axenti M., grupa AM-23-deţinătorul locului III.

     Finaliştii au fost decernaţi cu premii băneşti şi diplome de onoare!


 

Spartachiada raionului Cahul ediția 2018

În urma participări la spartachiada raionului organizat de consiliu raional elevii colegiului de medicină, a ocupat locul I pe echipe la proba de atletism

Premianți :

Locurile I

Ghimișli Victoria AM-14 – la alergări de 100 m. și 800 m

Velicov Alexandru AM3-4 la alergări de 100 m și săritură în lungime

Catană Veronica AM-15 la săritură în lungime

Locurile II

Cambur Victoria AM-16 la alergări 400 m

Locurile III

Scafaru Lucia AM-25 la alergări 100 m

Tenis de Masă Locul III

Componența Echipei:

Slamov Vitalie AM-16

Eremia Alexandru AM-33

Costov Rosina AM-34

La individual locul I

Slamov Vitalie AM-16

La festivitatea de premiere la ”Ziua Națională a Sportivului”

 


Campionatul la tenis de masă

 

Pe data de 20 februarie 2018, tradiţional deja, a avut loc Campionatul la tenis de masă la care au participat 12 elevi din diferite grupe.

Un joc frumos au prestat elevii Slavov V.- gr.AM 16 şi Eremia A.- gr.AM 33 care în finala mare au disputat locul I. În rezultatul acestei finale, victoria a revenit lui Slavov  V.- locul I, Eremia A. locul II. În finala mică elevul Grigoriţă M. – gr. AM 23 a învins elevul gr.AM 13- Axenti M. şi a obţinut locul III.


În cadrul Catedrei ,,Obiecte de cultură generală Nr.1″ s-a desfăşurat concursul intelectual ,,Braing-Ring”. La concurs au participat elevii grupelor: AM-11, AM-13, AM-15, care au dat dovadă de cunoştinţe, ingeniozitate, potenţial creativ. Învingătorii concursului la biologie a fost echipa gr. AM-15, la chimie echipa gr.AM-13. Cu cunoştinţe vaste în domeniu au fost  menţionaţi elevii : gr.AM-13, Eriomenco Dorel; gr.AM-15, Baran Ştefănel; gr.AM-11, Crucerescu Marcela.

 

 

Camionatul orășănesc de mini fotbal 2017

La Campionatul orășănesc de mini fotbal elevii colegiului de medicină s-au plasat pe locul II


Campionatul Colegiului la tenis

Băieți 1,2 februarie 2017

I loc-Eremia Alexandru-AM23

II loc-Bejenari Anatolie-AM17

III loc-Grigoriță Mihail-AM13

Fete 8 februarie

I loc-Bahcivanji Ana-AM54

II loc-Castov Rosina-AM24

II loc-Derivolcov Liudmila -AM14

 


Campionatul Orășănesc de volei feminin  

 


 

Conferința științifico-practică „Colegiul de Medicină la 70 ani”

În contextul activităților desfășurate cu ocazia jubileului de 70 ani de la fondarea Colegiului de Medicină Cahul, în data de  22 noiembrie 2016, a fost organizată Conferința științifico-practică „Colegiul de Medicină la 70 ani”, de către profesoara de Istorie – Rusnac Tatiana și studenții grupei AM 37. În cadrul activității au fost prezentate file din cronica Colegiului :

             1946-1954 – Școala de Moașe și felceri

             1945-1992 – Școala de Medicină

            1992 -2016 – Colegiului de Medicină 

 Conferinta a avut în obiectiv:

         ”  Să cercetăm cele ce s-au petrecut,

  Să cunoaștem cele prezente,

                    Să prevedem cele ce se vor întîmpla”

                                                                 Hipocrate


 

 

Decada catedrei ,,Obiecte de cultură generală”

26 octombrie – 6 noiembrie 2015

21 martie – 01 aprilie 2016

 

 

 

În cadrul decadei la data de 28 octombrie 2015  s-a desfăşurat  serata literar-artistică cu genericul :

 

 Dumitru Matcovschi şi povara de a fi basarabean.”

 

“Eu am cântat, eu cânt și-o să mai cânt

La margine de lume și de țară,

Încet, încet, cu limpede cuvânt,

   Străbun pământ în nouă primăvară.”

 

 Activitatea a  fost organizată de Rusu Cristina- profesoară de Limba şi literatura română împreună cu studenţii grupei AM -33.

Această activitate a avut ca obiective- Cultivarea şi insuflarea la elevi a dragostei faţă de poetul naţional, Dumitru Matcovschi şi respectul faţă de creaţiile literaturii române. Stimularea aptitudinilor artistice ale elevilor.


 

 

 

Conferinţă ştiinţifico- practică „Regimuri totalitare în epoca contemporană”

 

Conferinţa a fost organizată de Rusnac Tatiana- profesoară de Istorie împreună cu elevii grupelor  AM-35 şi AM-36 în cadrul decadei catedrei.

Conferinţa a avut ca obiective : Dezvoltarea la elevi a abilităţilor de cercetare în domeniul ştiinţelor umaniste prin intermediul materiei extracurriculare.

Educarea moral – spirituală a valorilor democratice prin studierea trecutului şi prezentului.

Evidenţierea, stimularea şi promovarea elevilor cu capacităţi intelectuale deosebite şi interes pentru studierea istoriei.

Participanţii la conferinţă au venit cu un îndemn către toţi cei prezenţi la activitate :„Promovarea valorilor democratice în societate şi aprecierea efortului generaţiilor care le-au dobindit cu foarte multe sacrificii.”


 

 

„Я тоже была прохожий! Прохожий, остановись!”

 

În cadrul Seminarului raional al profesorilor de Limba şi literatura rusă, s-a desfăşurat lecţia deschisă la literatura rusă, susţinută de Bucur Marina – profesoară de Limba şi literatura rusă, împreună cu elevii grupei AM 24. Tema lecţiei a fost : „Я тоже была прохожий! Прохожий, остановись!” La finalul lecţiei Bucur Marina a vorbit despre”Лингвистический анализ художественного текста как основа формирования читательских умений”.


 

 

Campionatul de baschet „Cupa Victoriei”

Echipa sportivă a Colegiului, împreună cu Cioroi M.- profesor de Educaţia fizică, au participat la Campionatul de baschet „Cupa Victoriei”, consacrat aniversării a 71-a Victorie asupra fascismului în cel de-al doilea Război Mondial. Primarul oraşului Cahul, Dandeş N., a înmînat echipei CMC diplomă de participare şi a adus  mulţumiri tuturor participanţilor la acest Campionat, devenit o tradiţie.


 

Conferinţa ştiinţifică ,, Probleme globale ale omenirii”

Natura nu-ţi iartă nici un pas peste inconştienţa ei

 şi-ţi urmăreşte cărările orgoliului, împânzindu-le de regrete. 

                                                                                          (Emil Cioran) 

 

În data de 24 martie a avut loc Conferinţa ştiinţifică ,, Probleme globale ale omenirii” organizată de Renţa Mihail – profesor de Istorie împreună cu studenţii grupei AM 33. Această conferinţă a avut ca scop creşterea responsabilizării faţă de problemele actuale şi viitoare ale omenirii, prin educarea spiritului eco-civic şi implicarea activă a întregii comunităţi în vederea formării unei atitudini pozitive faţă de societate şi mediul înconjurător.

Obiectivul conferinţei: Popularizarea problemelor globale ale omenirii.


 

,, Ascultă liniştea naturii căci ea este singura incapabilă de a minţi”

În cadrul decadei în data de 29 martie a fost organizat TVC-ul dedicat Ecologiei şi protecţiei naturii  cu genericul ,, Ascultă liniştea naturii căci ea este singura incapabilă de a minţi” de către profesoara de Biologie-Rotaru Angela şi echipele ,, TERRANOVA” grupa AM 33 şi ,,ECOLIFE” grupa AM 35.

Acest concurs a avut ca scop conştientizarea studenţilor privind necesitatea implicării în protecţia mediului ambiant şi implicit a oraşului Cahul.

Adevărata educaţie ecologică îşi va atinge scopul numai atunci când studenţii vor fi convinşi de necesitatea ocrotirii naturii şi vor deveni activi în acţiunea de conceliere a omului cu natura.

În finalul concursului învingătoare a ieşit grupa AM 35 care a îndemnat pe toţi cei prezenţi la TVC să fie conştienţi de importanţa ocrotirii mediului înconjurător.


 

 

” Matematica și Fizica în jurul nostru”

Astăzi 06.04.2016, Catedra Obiecte de Cultură Generală Nr.2 a Colegiului de Medicină din orașul Cahul, a organizat și a desfășurat Serata fizico-matematică cu genericul „Matematica și Fizica în jurul nostru”. La activitate au participat  elevi din majoritatea grupelor. Programul seratei a fost unul amplu, variat, interesant, util. Elevii s-au pregătit şi şi-au prezentat cu plăcere şi entuziasm numerele, au venit cu multe idei interesante.
Starea de spirit care a dominat la serată, poate fi surprinsă urmărind după imaginile realizate.

Obiectivul  activităţii : trezirea interesului constant al elevilor pentru matematică şi fizică și aplicaţiile lor; dezvoltarea optimă a capacităţilor matematice și a celor pentru fizică ale elevilor şi formarea unor deprinderi cu caracter investigaţional; educarea unei culturi înalte a gândirii. Antrenarea elevilor  în activitatea extracurriculară sporeşte şansele pentru promovarea unui învăţământ de calitate.
Aducem mulțumiri tuturor elevilor, colaboratorilor, cadrelor didactice, administrației colegiului, pentru participare, susținere, implicare în organizarea și desfășurarea seratei.