×

Posturi Vacante


 

Anexă

la ordinul CMC

 1. 114/2-c din 27 noiembrie 2018

 

 

ANUNŢ

privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef secţie învățământ  la  Colegiului de Medicină din or. Cahul

 

Colegiul de Medicină din or. Cahul (3900, Cahul, str. Alexei Mateevici, nr. 103/1) anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef secţie învățământ.

Cerinţele postului:

 1. cetăţean al Republicii Moldova;
 2. studii superioare universitare;
 3. are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani şi deţine grad didactic;
 4. la data axpirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
 5. cunoaşte limba română;
 6. reputaţie ireproşabilă;
 7. lipsa antecedentelor penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative.

 

La înscrierea pentru concurs, candidaţii vor depune un dosar, care include următoarele acte:

 • cerere pentru participare la concurs cu menţionarea postului solicitat;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • Curriculum Vitae de model Europass;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • cazier judiciar sau declaraţia pe propria răspundere

 

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copiile actelor de confirmă gradul didactic/managerial si/sai titlul ştiinţific/ştiinţifico – didactic, recomandări, lista publicaţiilor didactice şi ştiinţifice etc.

 

Doar candidaţii care întrunesc toate condiţiile de participare la concurs (cerinţele postului) vor fi invitaţi pentru interviu.

 

Dosarele pot fi depuse la Colegiul de Medicină din or. Cahul, bir. 212, în perioada  27 noiembrie – 16 decembrie  2018, între orele 800-1700, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

 

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Cociu Elena,specialist serviciu personal coordonator, serviciu Resurse Umane,

tel. 299.84659; 299.31066; e-mail: elena_cociu@mail.ru; cmc@ms.md.


                                                                                               Anexă

                                                                                        la ordinul CMC

 1.                                44- cdin 10 mai  2018 

 

ANUNŢ

privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef secţie de asigurare şi evaluare a calităţii  la  Colegiului de Medicină din or. Cahul

 

Colegiul de Medicină din or. Cahul (3900, Cahul, str. Alexei Mateevici, nr. 103/1) anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef secţie de asigurare şi evaluare a calităţii.

Cerinţele postului:

 1. cetăţean alRepublicii Moldova;
 2. studii superioare universitare;
 3. are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani şi deţine grad didactic;
 4. la data axpirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
 5. cunoaşte limba română;
 6. reputaţie ireproşabilă;
 7. lipsa antecedentelor penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative.

 

La înscrierea pentru concurs, candidaţii vor depune un dosar, care include următoarele acte:

 • cerere pentru participare la concurs cu menţionarea postului solicitat;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • Curriculum Vitae de model Europass;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • cazier judiciar sau declaraţia pe propria răspundere

 

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copiile actelor de confirmă gradul didactic/managerial si/sai titlul ştiinţific/ştiinţifico – didactic, recomandări, lista publicaţiilor didactice şi ştiinţifice etc.

 

Doar candidaţii care întrunesc toate condiţiile de participare la concurs (cerinţele postului) vor fi invitaţi pentru interviu.

 

Dosarele pot fi depuse la Colegiul de Medicină din or. Cahul, bir. 212, în perioada 10 mai – 29 mai 2018,între orele 800-1700, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

 

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Cociu Elena,specialist serviciu personal coordonator, serviciu Resurse Umane,

tel. 299.84659; 299.31066; e-mail: elena_cociu@mail.ru;cmc@ms.md.

 


 

Anexă

la ordinul CMC

 1. nr.  97 – c din 11  septembrie  2017

 

 

ANUNŢ

privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef secţie la  Colegiului de Medicină din or. Cahul

 

Colegiul de Medicină din or. Cahul (3900, Cahul, str. Alexei Mateevici, nr. 103/1) anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef secţie.

Cerinţele postului:

 1. cetăţean al Republicii Moldova;
 2. studii superioare universitare;
 3. are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani şi deţine grad didactic;
 4. la data axpirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
 5. cunoaşte limba română;
 6. reputaţie ireproşabilă;
 7. lipsa antecedentelor penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative.

 

La înscrierea pentru concurs, candidaţii vor depune un dosar, care include următoarele acte:

 • cerere pentru participare la concurs cu menţionarea postului solicitat;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • Curriculum Vitae de model Europass;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • cazier judiciar sau declaraţia pe propria răspundere

 

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copiile actelor de confirmă gradul didactic/managerial si/sai titlul ştiinţific/ştiinţifico – didactic, recomandări, lista publicaţiilor didactice şi ştiinţifice etc.

 

Doar candidaţii care întrunesc toate condiţiile de participare la concurs (cerinţele postului) vor fi invitaţi pentru interviu.

 

Dosarele pot fi depuse la Colegiul de Medicină din or. Cahul, bir. 212, pînă la data de 01 octombrie 2017, între orele 800-1700, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

 

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Cociu Elena,specialist serviciu personal coordonator, serviciu Resurse Umane,

tel. 299.84659; 299.31066; e-mail: elena_cociu@mail.ru; cmc@ms.md.


 

 

                        la ordinul CMC

nr.66 – c din 19 iunie 2017

 

 

ANUNŢ

privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de

director adjunct clinic al Colegiului de Medicină din or. Cahul

 

Colegiul de Medicină din or. Cahul (3900, Cahul, str. Alexei Mateevici, nr. 103/1) anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director adjunct clinic.

Cerinţele postului:

 1. cetăţean al Republicii Moldova;
 2. studii superioare universitare;
 3. are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani şi deţine grad didactic;
 4. la data axpirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
 5. cunoaşte limba română;
 6. reputaţie ireproşabilă;
 7. lipsa antecedentelor penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative.

La înscrierea pentru concurs, candidaţii vor depune un dosar, care include următoarele acte:

 • cerere pentru participare la concurs cu menţionarea postului solicitat;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • Curriculum Vitae de model Europass;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic pentru exercitarea funcţiei;
 • cazier judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

 

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copiile actelor de confirmă gradul didactic/managerial si/sai titlul ştiinţific/ştiinţifico – didactic, recomandări, lista publicaţiilor didactice şi ştiinţifice etc.

 

Doar candidaţii care întrunesc toate condiţiile de participare la concurs (cerinţele postului) vor fi invitaţi pentru interviu.

 

Dosarele pot fi depuse la Colegiul de Medicină din or. Cahul, bir. 212, pînă la data de 09 iulie 2017, între orele 800-1700, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Cociu Elena,specialist serviciu personal coordonator, serviciu Resurse Umane,

tel. 299.84659;  e-mail: elena_cociu@mail.ru; cmc@ms.md.


 

 

ANUNŢ

privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef secţie la Colegiului de Medicină din or. Cahul

Colegiul de Medicină din or. Cahul (3900, Cahul, str. Alexei Mateevici, nr. 103/1) anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef secţie.
Cerinţele postului:
a) cetăţean al Republicii Moldova;
b) studii superioare universitare;
c) are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani şi deţine grad didactic;
d) la data axpirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
e) cunoaşte limba română;
f) reputaţie ireproşabilă;
g) lipsa antecedentelor penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative.

La înscrierea pentru concurs, candidaţii vor depune un dosar, care include următoarele acte:
Ø cerere pentru participare la concurs cu menţionarea postului solicitat;
Ø copia actului de identitate;
Ø copia/copiile actului/actelor de studii;
Ø copia carnetului de muncă;
Ø Curriculum Vitae de model Europass;
Ø certificatul medical forma 086-e;
Ø cazier judiciar sau declaraţia pe propria răspundere

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copiile actelor de confirmă gradul didactic/managerial si/sai titlul ştiinţific/ştiinţifico – didactic, recomandări, lista publicaţiilor didactice şi ştiinţifice etc.

Doar candidaţii care întrunesc toate condiţiile de participare la concurs (cerinţele postului) vor fi invitaţi pentru interviu.

Dosarele pot fi depuse la Colegiul de Medicină din or. Cahul, bir. 212, pînă la data de 04 noiembrie 2016, între orele 800-1700, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Cociu Elena,specialist serviciu personal coordonator, serviciu Resurse Umane,
tel. 299.84659; 299.31066; e-mail: elena_cociu@mail.ru; cmc@ms.md.


 

                                                                                                Anexă

                                                                                         la ordinul CMC

 1.            81 – c din 05 septembrie  2016

 

 

ANUNŢ

privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director adjunct didactic al Colegiului de Medicină din or. Cahul

 

Colegiul de Medicină din or. Cahul (3900, Cahul, str. Alexei Mateevici, nr. 103/1) anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director adjunct didactic.

Cerinţele postului:

 1. cetăţean al Republicii Moldova;
 2. studii superioare universitare;
 3. are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani şi deţine grad didactic;
 4. la data axpirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
 5. cunoaşte limba română;
 6. reputaţie ireproşabilă;
 7. lipsa antecedentelor penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative.

 

La înscrierea pentru concurs, candidaţii vor depune un dosar, care include următoarele acte:

 • cerere pentru participare la concurs cu menţionarea postului solicitat;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • Curriculum Vitae de model Europass;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • cazier judiciar sau declaraţia pe propria răspundere

 

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copiile actelor de confirmă gradul didactic/managerial si/sai titlul ştiinţific/ştiinţifico – didactic, recomandări, lista publicaţiilor didactice şi ştiinţifice etc.

 

Doar candidaţii care întrunesc toate condiţiile de participare la concurs (cerinţele postului) vor fi invitaţi pentru interviu.

 

Dosarele pot fi depuse la Colegiul de Medicină din or. Cahul, bir. 212, pînă la data de 24 septembrie 2016, între orele 800-1700, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

 

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Cociu Elena,specialist serviciu personal coordonator, serviciu Resurse Umane,

tel. 299.84659; 299.31066; e-mail: elena_cociu@mail.ru; cmc@ms.md.

 


ANUNŢ

privind funcţiile vacante de cadre didactice

la Colegiul de Medicină din or. Cahul

 

Colegiul de Medicină din or. Cahul, (3900, Cahul, str. Alexei Mateevici, nr. 103/1) anunţă despre funcţiile vacante de cadre didactice la următoarele disciplini:

 • Fizica şi matematica – 1 unitate vacantă
 • Biologie cu aprofundare în sanologie – 1 unitate vacantă
 • Chirurgie – 3 unităţi vacante
 • Pediatrie – 1 unitate vacantă
 • Madicina de Familie – 2 unităţi vacante
 • Terapie – 1 unitate vacantă
 • Obstetrică şi ginecologie – 2 unităţi vacante
 • Dermatovenerologie – 1 unitate vacantă
 • Medicina de urgenţă – 1 unitate vacantă
 • Oftalmologie – 1 unitate vacantă

Cerinţele postului:

 1. cetăţean al Republicii Moldova;
 2. studii superioare universitare;
 3. cu vechime de muncă şi fără(tineri debutanţi) în activitatea didactică;
 4. la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de pensionare;
 5. cunoaşte limba română;
 6. reputaţie ireproşabilă;
 7. lipsa antecedentelor penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative.

 

Beneficii/activităţi pentru ajutarea debutanţilor:

 

 • Sprijin, consiliere, îndrumare metodică;
 • Asigurarea dezvoltării profesionale contiuă;
 • Sprijin în integrarea în colectiv;
 • Asigurarea (după necesitate) cazării în căminele pentru elevi.

 

Sperăm ca aceste beneficii să contribuie  în atragerea   celor interesaţi în a candida pentru posturile oferite.

 

Dosarele pot fi depuse la Colegiul de Medicină din or. Cahul, bir. 212, în termen de pînă la 20 august 2016, inclusiv, între orele 8.00-17.00, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

 

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la angajare – dna Cociu Elena, specialist serviciu personal coordonator, serviciu Resurse Umane,

tel. 299.84659; e-mail: elena_cociu@mail.ru