×

Asigurarea Resurselor Umane

 1.          Planificarea resurselor umaneare drept scop determinarea nevoilor, strategiilor

  privind resursele umane. Întrebarea cheie pentru această activitate este: „ De cîţi oameni şi cu ce caracteristici avem nevoie, atât în prezent cît şi pe viitor?”

  În cadrul planificării sunt necesare o serie de activităţi, cum ar fi:

  1. Identificarea profesiilor şi meseriilor care nu au acoperire cu personal.
  2. Analiza piramidei vîrstei personalului.
  3. Analiza fluctuaţiei personalului pe compartimente.
  4. Compararea cerinţelor cu disponibilul.

   

   

   

   

  Obiectivele planificării resurselor umane constă în obţinerea:

  • Oamenilor potiviţi;
  • În numărul necesar;
  • Cunoştinţe, abilităţi şi experienţă necesară;
  • În posturile potrivite;
  • La locul şi timpul potrivit.

   

 1.  

    Recrutarea şi selecţia

   

                                                  Motto:„Cînd recrutezi un om,trebuie să te asiguri

                                                                               că are trei calităţi – integritate, intelegenţă şi energie”

                                                                                                                     Donald Trump

   

  1. Procedura de recrutare este gestionată de Colegiul de Medicină în corespundere cu

  prevederile legale existente. Cu toate acestea, există dificultăţi în recrutarea angajaţilor de calificarea necesară din cauza limitărilor actuale de salariu. De aceea, criteriile de selectare, probabil sint prea inalte, luind in considerare posibilităţile existente de remunerare şi faptul că nu există cunoştinţe suficiente pentru un anumit număr de posturi tehnice, dar gestionarea procesului de recrutare rămine în sfera de influenţă a Colegiului. In particular, este important de a informa toţi candidaţii la posturile vacante despre activitatea colegiului de medicină şi aşteptările faţă de noii angajaţi, inainte de interviul şau testul de angajare.

   

  Evoluţia numărului fizic – personal tehnic/muncitori – în perioada ianuarie – octombrie 2016

   

       Repartizarea pe sexe a existentului – personal tehnic/muncitori – la data de 30.10.2016:

   

   Ponderea mare a femeilor in total existentă are aspecte pozitive (sunt constiincioase, nu genereaza probleme mari).

   

  1. Recrutarea resurselor umane începe cu inventarul detaliat al nevoilor, sub forma desrierii

  postului, a calificării şi experienţei necesare.

  Recrutarea se realizează diferenţiat, în funcţie de natura activităţilor:

  Modalitati de organizare a recrutarii resurselor umane

      Tabelul nr.1

  Tipul recrutarii Domeniile de aplicare Modul de organizare
  Recrutare generala  Activitati mai putin complexe

  Munci calificate

    Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

  Reţeaua de cunoştinţe.

  Alte organizatii

  Recrutare specializata  Functii de conducere

  Activitati de specialitate

      Ministerul Sănătăţii

  Universitati

  Alte organizatii

   

   

  1. Menţinerea angajaţilor nu este o problemă deosebită in cadrul CMC în prezent, deoarece

  numărul angajaţilor care pleacă (in afara cazurilor de pensioare) este mic. Cu toate acestea,

  experienţa altor state  europene denotă că această tendinţă nu va dura pe măsura dezvoltării

  economiei Moldovei; astfel, trebuie să fie elaborat un program de menţinere pentru viitor, folosindu-

  se un plan de succesiune ajustat la activitatea colegiului.