×

Admiterea

 

„Mâine ca şi astăzi, vor fi necesari medicii…     

    Mâine, la fel ca şi azi, omul în halat alb va salva viaţa oricui – prieten sau duşman,

drept sau vinovat. Şi viaţa medicului va fi, la fel ca şi astăzi  – neliniştită, eroică şi înălţătoare”.

A. Maurois

 

Apasa pe imagine pentru a accesa pagina

STIMAȚI ABITURIENȚI!
Suntem bucuroși că ați ales I.P. Colegiul de Medicină Cahul pentru a face o carieră în medicină!
Din cauza situației epidimiologice din țară admiteria va avea loc in baza programării online.
În baza formularului comisia de admitere vă va anunța ziua și ora când veți putea realiza procedura de depunere a actelor pentru participare la concurs.
CALENDARUL ADMITERII:
13.07-31.07.2020 – Depunerea dosarelor în turul 1
03.08.-04.08.2020 – Afișarea rezultatelor admiterii după turul 1
04.08.-14.08.2020 – Depunerea dosarelor în turul 2
17.08.-18.08.2020 – Afișarea rezultatelor admiterii după turul 2
Мы рады, что вы выбрали I.P. Colegiul de Medicină Cahul.
В связи с эпидемиологической ситуацией в стране прием будет проходить на основе онлайн-программирования.
1. Заполните онлайн форму. (https://sites.google.com/view/admiterea2020/pagina-de-pornire?authuser=0)
2. На основании формы приемная комиссия объявит день и время, когда вы сможете завершить процедуру подачи документов для участия в конкурсе.
ПРИЕМНЫЙ КАЛЕНДАРЬ:
13.07-01.08.2020 – Подача документов в 1 туре
03.08.-04.08.2020 – Отображение результатов приема после 1 тура
05.08.-15.08.2020 – Подача документов во 2 туре
17.08.-18.08.2020 – Отображение результатов приема после 2 тура
Admiterea IPCMC
SITES.GOOGLE.COM
Admiterea IPCMC

Colegiul oferă condiţii optime de instruire:

 

laboratoare şi cabinete dotate cu aparataj  şi mobilier modern, săli de studii, sală de calculatoare conectate la internet,  bibliotecă  cu sală de lectură, cămine.
Limba de instruirede stat şi limba rusă.

 

Studiile se fac în bază de buget/contract.

 

Admiterea  se efectuează în bază de  concurs la:
Specialitatea„MEDICINĂ ”    Calificarea„ASISTENT MEDICAL”

 

pentru absolvenţi de liceu cu diploma de bacalaureat

 

 absolvenți de liceu  cu certificat de studii liceale

 

absolvenți cu atestat de studii medii generale

 

Admiterea  se efectuează în bază de  concurs la:

 

Specialitatea„ÎNGRIJIREA BOLNAVILOR”  Calificarea„ASISTENT MEDICAL”

 

absolvenți de gimnaziu

 

Durata studiilor:
  • 3 ani pentru titularii diplomelor de bacalaureat și deținători de atestate de studii medii generale
  • 5 ani pentru absolvenţii de gimnaziu                                                                                                                                            (cu dreptul de a susţine examenele  de bacalaureat)
Actele necesare:
 1. Actul de studii în original cu anexa respectivă.

 

2. Buletinul de identitate sau adeverinţa de naştere.

 

3.Certificatul medical tip (nr. 086-E- eliberat în anul admiterii).

 

4. 6 fotografii color 3 x 4 cm.

 

5. extrasul din carnetul de muncă (pentru cei angajaţi).

 

6. Diplome de participant, obţinute la concursurile republicane şi internaţionale.

 

7. Copii orfani şi copii rămaşi fără îngrijirea  părinţilor, cu statut de copil orfan prezintă o adeverinţă de confirmare, eliberată de organul de tutelă şi curatelă din localitate.

 

8. Livretul militar sau adeverinţa de premilitar.

 

9. Copia buletinului de identitate a părinţilor şi anexele.

 

10. Certificatul despre componenţa familiei.