×

Strategii și politica de personal

 

                

Planul de dezvoltare strategică a Colegiului de Medicină –  Obiectivele generale şi activităţile

iniţiale necesare pentru dezvoltarea şi implementarea unei strategii de management al resurselor umane, care cuprinde toate aspectele de recrutare, reţinere şi motivare a personalului.

 

  1. Administrarea personalului – trecerea la un sistem de management al resurselor umane, care stă la baza tuturor aspectelor relaţiilor între colegiul de medicină cu personalul, prin dezvoltarea practicilor de administrare a personalului, care facilitează toate aspectele recrutării, reţinerii şi motivării personalului.

 

  1. Comunicarea internă. Colegiul de Medicină trebuie să aibă o politică clară de comunicare internă, care va prevedea ca întreg personalul să aibă acces liber la e-mail şi de asemenea pagina Web.

În cadrul Colegiului de Medicină din or. Cahul angajarea se face  în baza unui contract individual de muncă, conform art. 56 din Codul muncii. Fiecare angajat dispune de fişa de post. În cazul în care legislaţia în baza căreia au fost elaborate acte  va fi modificată, se vor opera modificările necesare şi în conţinutul lor.

În procesul de  pregătire a  specialiştilor de înaltă calificare în domeniul sănătăţii, capabili să exercite profesia aleasă, respectînd demnitatea fiinţei umane şi promovînd reforme din domeniul medicinei,  participă 127 persoane, dintre care:

  • 71 – cadre didactice
  • 2 – pedagogi sociali în căminele de elevi
  • 54 – personal tehnic

Aportul principal în pregătirea specialiştilor îl aduce colectivul de cadre didactice, devenite ulterior personalităţi notorii în domeniul sănătăţii. Eforturile colectivului  profesoral  au fost mobilizate spre modernizarea continuă a formelor şi metodelor de organizare şi dirijare a procesului educaţional, reformarea lui în corespundere cu standardele recunoscute a învăţământului formativ – dezvoltativ.

Perfecţionarea  măiestriei  profesionale a 33 cadre  didactice titulare, au sporit numărul deţinătorilor de grade didactice:

Grad ştiinţific – 1 profesor;

Gradul superior –  1  profesor;

Gradul „unu” didactic  – 10  profesori

Gradul „doi” didactic  – 15 profesori.