×

Discipline terapeutice

 

Şef catedră: Matcaș Olga – profesor de Chirurgie grad didactic II

 

 

Membrii catedrei

Mucerschi Natalia – profesor de Boli interne, grad didactic I

Unciuc Galina -profesor de Boli interne

Melinti Mihaela- profesor de Boli interne

Malai Olga – profesor Bazele reabilitări

 

Problema de studiu pentru anul 2020-2021

“Eficientizarea managmentului temelor pentru acasă pentru o instruire de calitate”


Obiectivele catedrei

  • Direcționarea întregii activități a corpului didactic a catedrei „ Disciplini terapeutice și Disciplini chirurgicale cu NS” spre realizarea problemei de studiu a colegiului“Eficientizarea managmentului temelor pentru acasă pentru o instruire de calitate”.

  • Implimentarea metodelor modern de învățare cu implicarea elevilor în calitate de subiecți activi ce contribuie la construirea propriei cunoașteri.

  • Elaborarea metodelor metodico – didactice în conformitate cu cerințele contemporane cu utilizarea pe larg a TIC.

  • Dezvoltarea și formarea competențelor și abilităților specifice disciplinelor catedrei.

  • Promovarea programului de formare profesională prin organizarea și desfășurarea activităților extracurs.

  • Perfecționarea continuă în domeniul de specialitate a cadrelor didactice în vederea creșterii calității procesului predare – învățare – evaluare.

  • Orientarea elevilor spre atingerea obiectivelor educaționale și de carieră profesională.

  • Organizarea schimbului de experiență prin asistențe reciproce.

  • Implimentarea metodelor inovatoare de învățare în cadrul orelor teoretice și practice la disciplinile catedrei prin studio individual ghidat.

  • Revizuirea și dotarea cabinetelor de instruire practică pentru formarea abilităților practice durabile

Anul de studii 2020-2021

 


Catedra ” Discipline terapeutice” ținând pasul cu actualitățile în medicină pe data de 4 februarie 2021 a desfășurat o conferință teoretico-științifică  online cu genericul:

,,Spune STOP cancerului de col uterinconsacrată  Zilei mondiale de luptă împotriva Cancerului de col uterin marcată la data de 4 februarie, cu participarea elevilor grupei

AM-45 ghidați și coordonați de profesoara Dandiș Mihaela în colaborare cu membrii catedrei : Mucerschi Natalia, Unciuc Galina, Andronic Nelea.

,,Oricine ai fi, stă în puterea ta să diminuiezi tu însuți impactul cancerului asupra ta, asupra oamenilor pe care îi iubești și asupra lumii întregi „.                                                 

Este timpul să te implici personal!                                                                                                                     Ține-ți minte cancerul este un cuvânt ,nu o sentință!

 

În perioada 20-27 ianuarie în Republica Moldova se derulează anual Săptămâna Europeană de prevenire a Cancerului de Col uterin, eveniment organizat în scopul consolidării eforturilor în vederea reducerii poverii Cancerului de Col uterin, care reprezintă o problemă majoră de sănătate publică la nivel mondial determinând unul din 8 decese mai mult decât Tuberculoza, SIDA și Malaria la un loc.Este al doilea cancer ca frecvență la femei după cancerul la sân, afectând  în fiecare an aproximativ 500.000 de femei, din care 250.000 pierd lupta cu acest cancer. Cele  mai multe cazuri se atestă în regiunile lumii unde screening-ul nu se efectuiază sau se efectuiază incorect.

În contexul dat, elevii grupei AM-45 au prezentat informații actuale cu referire la nozologia dată.


În cadrul zilelor catedrei „ Discipline terapeutice și Discipline chirurgicale”  la data de 08.12.2020s-a desfășurat Conferința teoretico-științifică on-line cu genericul „ Ziua mondială de luptă împotriva  BPOC”  consacrată Zilei mondiale de profilaxie a maladiei cronice obstructive a pulmonilor, marcată la data de 19 noiembrie.

     sub egida:” Satius est initiis mederi quam fini”  – „ Mai bine să vindeci începuturile decât sfârşitul bolilor”

Organizația Mondială a Sănătății estimează că BPOC cauzează decesul a peste 2,75 mln. de persoane anual.  În plan mondial, această patologie reprezenta în 1998 a șasea cauză de deces pe globul pământesc. Iar la momentul actual a trecut pe locul patru. Răspîndirea BPOC pentru bărbați constituie 9,34%, femei 7,3% și afectează preponderent persoanele ce au depășit vârsta de 40 ani. Cu părere de rău se prognozează o tendință spre creștere continuă a incidenței acestei maladii.

În contextul dat, elevii grupei AM – 31 au prezentat informații actuale cu referire la patologia dată.


Anul de studii 2019-2020


Conferința de bilanț a activităților voluntarilor cercului de terapie ”Tuberculoza nu este o sentință”

I.P. Colegiul de Medicină Cahul acordă o atenție deosebită promovării modului sănătos de viață în rândul populației cât și formării de formatori din rândurile tineretului studios interesați de această problemă.

În acest context voluntarii cercului științifico-practic la medicina internă activ sau inclus în acțiunile Campaniei de informare a populației în vederea profilaxiei tuberculozei, care a înglobat o multitudine de activități pe parcursul acestui semestru, una din ele fiind acceptarea participării în cadrul proiectului ”Consolidarea controlului Tuberculozei în R.M”.

În cadrul zilelor catedrei ”Disciplini terapeutice și chirurgicale”, la data de 04.12.2019 s-a desfășurat Conferința de bilanț a activităților voluntarilor cercului cu genericul ”Tuberculoza nu este o sentință”, unde elevii au prezentat activitățile desfășurate pe parcursul semestrului, informații actuale, date epidimiologice cercetate cu referire la tuberculoză, etc. Conferința s-a finisat cu oferirea fiecărui voluntar a unei diplome de merit și a unui mic cadou din partea organizației nonguvernamentale independentă și non-profit din R. Moldova – Centrul PAS.

Multumim Centrului PAS pentru provocare, și sper că colaborarea aceasta frumoasă va avea continuitate. Noi suntem deschiși și permanent cointeresați înparteneriate de perspectivă!


Conferinţa cu genericul: „Antibioticele – foloseştele cu grijă! Fiecare este responsabil”

În perioada 13-18 noiembrie 2019 în cadrul catedrei „Discipline terapeutice şi discipline chirurgicale” în cadrul  I.P. Colegiului de Medicină au fost desfăşurate activităţi legate de ziua Mondială a Antibioticelor, care s-a finalizat cu un flash mob organizat de grupa AM – 35, coordonat de profesoara Unciuc Galina. Pe parcurs au fost repartizate flaiere informative atât în incita colegiului cât şi în rândul populaţiei municipiului Cahul, precum şi desfăşurarea conferinţei cu genericul: „Antibioticele – foloseştele cu grijă! Fiecare este responsabil”.


Zilele Catedrei 

03-07.04. 2017 „4 februarie – Ziua mondială de luptă împotriva cancerului”

 

 

În cadrul zilelor catedrei a avut loc masa rotundă cu genericul  „4 februarie – Ziua mondială de luptă împotriva cancerului”, activitate organizată de către Tabuncic I., profesoară la disciplina Medicina Internă împreună cu elevii grupei AM 37.  Ca invitat special a fost dna Valeria Gazibar, medic consultant oncolog al IMSPSR Cahul, s. Consultativă.


 

Conferinţa teoretico- ştiinţifică „18 noiembrie Ziua Europeană

a informării despre antibiotice”

 

În cadrul zilelor catedrei „Disciplini Terapeutice”  pe data de 18 noiembrie 2017,s-a desfăşurat Conferinţa teoretico- ştiinţifică „18 noiembrie Ziua Europeană a informării despre antibiotice”. Activitatea a fost a organizată de membrii catedrei „Disciplini terapeutice ” cu participarea activă a elevilor din grupele AM 54 şi AM 56.În cadrul conferinţei  s-a discutat despre : multiplele aspecte de utilizare corectă a antibioticilor, dispoziţiile Ministerului Sănătăţii cu privire la eliberarea preparatelor antibacteriene.

S-a realizat deasemenea un experiment ” Constatarea prezenţei bacteriilor în mediul înconjurător şi pe mâinile oamenilor”. În final elevii au distribuit materiale informative  celor prezenţi la conferinţă.

 

 

 


Ziua Mondială a Diabetului Zaharat

 

Pe 14 noiembrie în fiecare an este marcată Ziua Mondială a Diabetului Zaharat, astfel elevii gr. AM-56 împreună cu membrii catedrei Disciplini terapeutice au adus informații despre complicațiile DZ și au promovat modul sănătos de viață explicând importanța alimentației corecte și a activităților fizice .

 


Centrul de Simulare

Nurssingul geriatric .Studiu de caz simulat în cadrul CUSIM  Nicolae Testemițanu cu participarea membrilor catedrei disciplinei terapeutice.

Nurssingul geriatric

Participarea activă a membrilor catedrei Discipline terapeutice în cadru trainingul-lui cu genericul Nurssingul geriatric organizat în Centrul de excelență în medicină și formare Raisa Pacalo


Victorina Afecțiunile cardiovasculare

În cadrul Zilelor catedrei Discipline terapeutice în data de 06.04.2017 a avut loc victorina-Afecțiunile cardiovasculare  cu genericul – „Un pas ferm spre profesie”. Organizatoarea activității profesoara Mucerschi Natalia, participanți- elevii grupei AM-33.


Conferinţă „Istoricul Medicinei interne”

În cadrul zilelor catedrei a avut loc Conferinţa teoretico-metodică cu genericul „Istoricul Medicinei Interne”, organizată şi prezentată de către profesoara Tabuncic Ianca împreună cu elevii grupei AM 34.


 

Masa rotundă  „Formele organizatorico-juridice ale antreprenoriatului și particularitățile lui”

În cadrul Zilelor catedrei Discipline terapeutice a avut loc masa rotunda – „Formele organizatorico-juridice ale antreprenoriatului și particularitățile lui” organizată de profesoara Machidon Aliona și elevii grupei AM-21,  unde au fost puse în discuţie subiecte ca:

Susţinerea în public a planului de afaceri; Identificarea ideilor de afaceri; Descrierea afacerii-elaborarea planului de afaceri; Contabilitatea pe domenii.

 

 

 


Stop TB în timpul vieţii mele

 

           La data de 28 martie,curent,  în cadrul zilelor catedrei s-a desfăşurat masa rotundă cu genericul „Stop TB în timpul vieţii mele” organizată de către profesoara Mihalache C. împreună cu elevii grupei AM 43.

 


 

 

La 14 noiembrie 2016 a fost organizat un eveniment cu genericul „ Împreună împotriva diabetului” catedra „Disciplini terapeutice” a desfăşurat un şir de măsuri petru promovarea modului de viaţă a persoanelor ce trăiesc cu diabet. Au fost elaborate buletine sanitare tematice, elevii au distribuit populaţiei materiale informative şi au participat la un flash – mob tematic.

Diabetul – una dintre cele mai răspândite boli cronice, netransmisibile şi cea mai fregventă boală endocrină a secolului XXI: o afecţiune foarte periculoasă prin complicaţiile fatale şi care nu conţine cont de vârstă sau sex. În ţările Uniunii Europene 52 milioane de oameni suferă de diabet zaharat. Dacă nu se va interprinde nimic, această cifră va creşte la 69 milioane până în 2035. În republica Moldova, peste 80 miide persoane suferă de diabet zaharat şi această cifră a crescut de 1,5 ori în ultimii 10 ani.


 

Lecţiei model „Managementul serviciilor de nursing geriatric în afecţiunile respiratorii , cardiovasculare,digestive, urinare, endocrine, mintale şi afecţiunile sistemului locomotor”

 

Îmbătrânirea demografică a devenit o problemă socială a întregii lume datorită dimensiunii cantitative a fenomenului.

Obiectivul  de importanţă primordială în politica oricărui stat este îngrijirea vîrstnicilor şi calitatea vieţii  acestora, prin oferirea unui minim garantat persoanelor vârstnice cu respectarea drepturilor, responsabilităţilor şi rolurilor lor în societate. Formarea asistenţilor medicali pentru serviciul geriatric din Republica Moldova este organizată în corespundere cu documente normative din ţară pentru pregătirea specialiştilor, competenţi să presteze servicii de calitate persoanelor de vârsta a treia. 

În cadrul zilelor Catedrei, Tabuncic Ianca împreună cu studenţii grupei AM 32, au organizat şi prezentat în cadrul decadei o lecţiei model cu subiectul:“ Managementul serviciilor de nursing geriatric în afecţiunile respiratorii,cardiovasculare,digestive, urinare, endocrine, mintale şi afecţiunile sistemului locomotor”. Au fost discutate problemele de sănătate a vîrstnicului în afecţiunile organelor interne. Elevii au prezentat particularităţile anatomofiziologice a vîrstnicilor, problemele de sănătate şi îngrijirea vîrstnicului în afecţiunile organelor interne. La lecţie au fost invitaţi profesorii vîrstnici din instituţie.

 

 

 

 


 

Decada catedrei ,, Terapie ”

04.04 – 15.04 2016

 

 

,, Să ne unim pentru a stopa Tuberculoza”

 

În cadrul decadei membrii catedrei de Terapie a CMC, au participat la evenimentul organizat de CSPR Cahul, cu genericul Să ne unim pentru a stopa Tuberculoza”. Partenerii acestui eveniment au fost Centrul comunitar pentru sustinerea bolnavilor de tuberculoză, IMSPSR Cahul, AO „Pas cu pas”, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor.Profesorii participanţi: Tabuncic I., Mucerschi N., Caceanova V., Pascal A., Bezman N. şi elevii din grupele AM 34, 35, 36 care împreună au organizat un flashmob tematic, au prezentat istorii de succes realizate prin tehnica storytelling şi expoziţie a buletinelor sanitare. Echipele de elevi au informat populaţia prin intermediul materialelor informative despre prevenirea şi depistarea precoce a tuberculozei.Acest eveniment a avut ca scop conştientizarea ponderii acestei maladii, informarea şi sensibilizarea oamenilor față de problema tuberculozei în Republica Moldova. Participanții la eveniment au mărturisit că, prin acţiunea dată, au reuşit să descopere problemele legate de tuberculoză dintr-o altă perspectivă, una diferită de abordarea academică tradițională.

 


 

 

,,Învinge diabetul”

 

În cadrul decadei membrii catedrei  de Terapie au organizat şi participat activ la evenimentul cu genericul ,,Învinge diabetul”.

Elevii şi cadrele didactice din Colegiu au distribuit material informativ deasemenea au realizat un sondaj  despre alimentaţia, deprinderile dăunătoare şi sănătatea populaţiei. Au prezentat un flachmob tematic, s-a organizat expoziţia buletinelor sanitare. Un grup de elevi au monitorizat indicii vitali TA, masa corpului şi au venit cu unele recomandări către persoanele examinate.

Toate aceste acţiuni vin în scopul sensibilizării opiniei publice privind prevenirea diabetului şi promovarea modului sănătos de viaţă .

,, Diabetul nu alege. Noi, în schimb, sîntem în măsură să alegem, să luăm o decizie, să ne asumăm responsabilitatea pentru viaţa şi sănătatea noastră. Putem alege să cunoaştem şi să ne protejăm, sau să ignorăm subiectul şi să fim supuşi riscului de infectare. „