×

Discipline pediatrice

 

 

Șef catedră: Caceanova Valentina

profesoară de pediatrie, grad didactic II

 

 

 

 

 


Membrii catedrei

 

Bularu Nicolae – profesor de Pediatrie, grad didactic II
Bădănău Sergiu – profesor de Neurologie şi psihiatrie grad didactic II
Pascal Ana – profesoară de Pediatrie grad didactic II
Vicol Lucia – profesoară de Boli infecţioase, Microbiologie, grad didactic II

 

Obiectivul major al catedrei

Obiective generale:

 1. Eficientizarea procesului didactic instructiv prin asigurarea ştiinţifică şi metodologică conform cerințelor Cadrului Naţional al Calificărilor
 2. Dezvoltarea sistemului de management al calităţii în I.P. Colegiul de Medicină Cahul
 3. Asigurarea condițiilor de avansare în carieră a personalului didactic din I.P. Colegiul de Medicină Cahul
 4. Dezvoltarea sistemului de consiliere în carieră şi proiectare a carierei pe parcursul întregii vieţi.

Obiective:

 • Direcționarea întregii activități a corpului didactic a catedrei „ Discipline Pediatrice cu NS” spre realizarea problemei de studiu a colegiului“Eficientizarea managmentului temelor pentru acasă pentru o instruire de calitate”.
 • Implimentarea metodelor modern de învățare cu implicarea elevilor în calitate de subiecți activi ce contribuie la construirea propriei cunoașteri.
 • Elaborarea metodelor metodico – didactice în conformitate cu cerințele contemporane cu utilizarea pe larg a TIC.
 • Dezvoltarea și formarea competențelor și abilităților specifice disciplinelor catedrei.
 • Promovarea programului de formare profesională prin organizarea și desfășurarea activităților extracurs.
 • Perfecționarea continuă în domeniul de specialitate a cadrelor didactice în vederea creșterii calității procesului predare – învățare – evaluare.
 • Orientarea elevilor spre atingerea obiectivelor educaționale și de carieră profesională.
 • Organizarea schimbului de experiență prin asistențe reciproce.
 • Implimentarea metodelor inovatoare de învățare în cadrul orelor teoretice și practice la disciplinile catedrei prin studio individual ghidat.
 • Revizuirea și dotarea cabinetelor de instruire practică pentru formarea abilităților practice durabile.

În vederea realizării obiectivelor prezentei strategii de dezvoltare a programului de formare profesională fiecare cadru didactic  va elabora Planul de activitate care va fi coordonat cu obiectivele enumerate mai sus. Implimentarea strategiei va fi monitorizată în baza rezultatelor obținute la evaluările finale, a stagiilor de practică, a examenului de calificare și în baza rapoartelor de autoevaluare a cadrelor didactice și a subdiviziunilor instituției fiind apreciat gradul de realizare a scopurilor propuse, identificarea lacunelor și elaborarea măsurilor de îmbunătățire.


Problema de studiu pentru anul 2020-2021

„Eficientizarea managmentului temelor pentru acasă pentru o instruire de calitate”


Anul de Studii 2020-2021


Spune STOP cancerului de col uterinconsacrată  Zilei mondiale de luptă împotriva Cancerului de col uterin marcată la data de 4 februarie     

Catedra ” Discipline terapeutice” ținând pasul cu actualitățile în medicină pe data de 4 februarie 2021 a desfășurat o conferință teoretico-științifică  online cu genericul:

,,Spune STOP cancerului de col uterinconsacrată  Zilei mondiale de luptă împotriva Cancerului de col uterin marcată la data de 4 februarie, cu participarea elevilor grupei

AM-45 ghidați și coordonați de profesoara Dandiș Mihaela în colaborare cu membrii catedrei : Mucerschi Natalia, Unciuc Galina, Andronic Nelea.

,,Oricine ai fi, stă în puterea ta să diminuiezi tu însuți impactul cancerului asupra ta, asupra oamenilor pe care îi iubești și asupra lumii întregi „.                                                 

Este timpul să te implici personal!                                                                                                                     Ține-ți minte cancerul este un cuvânt ,nu o sentință!

 

În perioada 20-27 ianuarie în Republica Moldova se derulează anual Săptămâna Europeană de prevenire a Cancerului de Col uterin, eveniment organizat în scopul consolidării eforturilor în vederea reducerii poverii Cancerului de Col uterin, care reprezintă o problemă majoră de sănătate publică la nivel mondial determinând unul din 8 decese mai mult decât Tuberculoza, SIDA și Malaria la un loc.Este al doilea cancer ca frecvență la femei după cancerul la sân, afectând  în fiecare an aproximativ 500.000 de femei, din care 250.000 pierd lupta cu acest cancer. Cele  mai multe cazuri se atestă în regiunile lumii unde screening-ul nu se efectuiază sau se efectuiază incorect.

În contexul dat, elevii grupei AM-45 au prezentat informații actuale cu referire la nozologia dată.


LECȚIE PUBLICĂ LA UNITATEA DE CURS – PEDIATRIE GENERALĂ CU NS II.

În data de 01.02.2021 în cadrul catedrei „Discipline pediatrice”, Pascal Ana – profesoară de Pediatrie împreună cu elevii grupei AM 43 a prezentat lecția publică cu subiectul „Diabetul zaharat”. DZ este o problemă de sănătate publică- – în anul 2014-350 mln de pacienți cu DZ – în anul 2030 se estimează mai mult de 500 mln de pacienți. Considerăm că în Anul Internațional al cadrelor medicale este important de accentuat valoarea și rolul crucial pe care asistenții medicali îl joacă în sprijinul persoanelor care suferă de Diabet Zaharat

Ziua mondială de luptă împotriva pneumonie

12 noiembrie – Ziua mondială de luptă împotriva pneumoniei este marcată la inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății, începând din anul 2009. Scopul principal al marcării acestei zile este de a conștientiza gravitatea acestei boli, precum și impactul ei asupra societății, sensibilizarea populaţiei în ceea ce privește impactul pneumoniei asupra sănătăţii, informarea despre modalitățile de prevenire și tratament a acestei maladii și generarea acțiunilor de combatere a pneumoniei . Pneumonia este principala cauză a mortalităţii infantile la nivel global. În prezent sunt înregistrate cca 1,6 milioane de decese în rândul copiilor, în toată lumea.
În contextul acestei zile, elevii grupei AM-43 împreună cu Pascal Ana- profesoară de pediatrie au pregătit mai multe materiale informative la acest subiect.

,,Ziua Mondială a Alimentației”

Cu acest prilej în cadrul Zilelor catedrei la data de 16 octombrie 2019 s-a desfăşurat Conferinţa teoretico-ştiinţifică organizată de Pascal Ana – profesoară de pediatrie, împreună cu elevii grupei AM-43. Elevii au prezentat piramida alimentară și au evidențiat cantitățile și tipurile de alimente ce trebuie să fie consumate zilnic pentru a reduce riscul de dezvoltare a diverselor patologii legate de alimentație punind accent pe consumul cerealelor, fructelor și legumelor.

” Cheia sănătăţii este regula celor 3 cinci: consumă zilnic 5 fructe, 5 legume, 5 nuci”


Concurs de cunoștințe: „Maladiile infecțioase cu poarta de intrare tractul respirator” – L. Vicol

Competiția s-a desfășurat în rândul studenților din grupele AM-43/45/47.

 1. AM-43 – „Meningococii”,
 2. AM-45 – „Grande-Force”,
 3. AM-47 – „Antivirus”.

Studenții au pregătit și au prezentat buletine de sănătate interesante pentru prevenirea gripei, infecțiilor meningococice și herpes simplex. Conform simptomelor clinice într-o formă poetică, elevii au prezentat presupusul diagnostic. Competiția a fost foarte interesantă și informativă


Masă rotundă: „ACCIDENT VASCULAR CELEBRAL” – S. Bădănău

În cadrul zilelor catedrei, profesorul de neurologie S. Bădănău a susținut o masă rotundă pe tema „ACCIDENTE VASCULARE CELEBRALE” cu grupul AM-46. Subiectul este foarte relevant. Studenții din grup au arătat și explicat ușor și informativ primele semne de accident vascular cerebral, precum și primul ajutor.


Conferința: „Hepatitele virale la copii” – N. Bularu

Pe 25 noiembrie, N. Bularu, profesor de pediatrie, a organizat și a ținut o conferință cu studenții grupurilor AM-55 pe tema „Hepatită virală la copii”. Conferința a prezentat date epidemiologice despre incidența hepatitei la copii în Republica Moldova. Studenții au făcut o prezentare interesantă și diagnosticul diferențial al hepatitei la copii.


,,Elimină hepatita/NOhep” – conferinţa teotetico-ştiinţifică

În cadrul Zilelor catedrei la data de 27 noiembrie 2018 s-a desfăşurat conferinţa teoretico-ştiinţifică ,,Elimină hepatita/NOhep”, pentru a creşte gradul de conştientizare şi importanţa realizării obiectivelor Strategiei globale elaborată de OMS pentru eliminarea hepatitei în rândul problemelor de sănătate publică până în anul 2030, care se adresează tuturor celor 5 tipuri de virusuri hepatice (A,B,C,D şi E). Conferinţa a fost organizată de Pascal Ana- profesoară de pediatrie, împreună cu elevii grupei AM-55.


 

Zilele Catedrei

TVC ” Te privește, privește pe fiecare”

În contextul Zilei Mondiale de combatere a infecţiei HIV/SIDA , Colegiului de Medicină în colaborare cu Centrul de Sănătate Publică Raional Cahul şi ONG-ul “Pas cu pas regiunea Sud”,  au organizat în data de 29 noiembrie 2016, concursul – Tineri, Veseli, Curajoşi (TVC), cu genericul “Te priveşte, priveşte pe fiecare”.

Concursul a fost organizat de către Babără Profir profesor de boli infecțioase . La acest concurs studenții grupelor AM 44 și AM 46, viitorii lucrători medicali au dat dovadă de cunoștințe în domeniul medicinii, talent și ingeniozitate.

Necătînd la confruntarea aprinsă dintre echipele concurente, în final a ieșit învingătoare prietenia – deoarece juriul a dat ambelor echipe punctajul maxim.

În semn de recunoștință pentru efortul depus, participanții au fost înalt apreciați şi menţionați cu diplome și  cadouri din partea medicului şef sanitar de Stat al raionului Cahul, preşedinte al Consiliului de sănătate publică teritorial Cahul, dl Vladimir Lîsenco, preşedintele ONG “Pas cu pas regiunea Sud”  dna Svetlana Ciobanu.

 

 


 

 

Decada catedrei ,,Disciplini clinice de specialitate Nr.1”

30.11 – 11 .12.2015

„Tendinţa ZERO”

 

În data de 1 decembrie – ,,Ziua Internaţională de combatere a HIV/SIDA”, în cadrul decadei catedrei de Pediatrie s-a desfăşurat acţiunea informativă cu genericul: ,,Tendinţa ZERO”.

 

 

IMG_0541 IMG_0519

 

 

Acţiunea a fost organizată  de către Pascal Ana – profesor de  Pediatrie cu suportul AO „Pas cu pas” regiunea Sud şi elevii grupei AM 53 ,care au venit cu următoarele mesaje către toţi studenţii şi profesorii din Colegiu :

„Zero noi infectări cu HIV”

,,Zero discriminare”

,,Zero decese legate de SIDA”

 

IMG_0419

IMG_0480             IMG_0438

 


 

 

” Epidemiologia, supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale”

 

   În data de 7 decembrie, Babără Profir – profesor de Boli infecţioase, împreună cu elevii grupei AM-22 au organizat  în cadrul decadei catedrei masa rotundă cu genericul :„Epidemiologia, supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale.” 

La această activitate i-au avut ca invitaţi pe: Gaisan Nicolae- Şef secţie Epidemiologia infecţiilor transmisibile şi  Bulat Vasile- epidemiolog.


 

 

  ” Manopere practice în Pediatrie”

 

 În cadrul decadei catedrei s-a desfăşurat concursul de specialitate „Manopere practice în Pediatrie”. Concursul a fost organizat de către Caceanova Valentina- profesoară de Pediatrie şi elevii din grupele absolvente AM-32 şi AM-54.

Elevii participanţi au dat dovadă de cunoştinţe profunde şi au demonstrat abilităţi specifice la disciplina Pediatrie.

 

 


 

                „Maladiile sistemului digestiv. Diareea alimentară. Aprecierea diareii în viziunea CIMC şi Protocolului clinic naţional”  Lecţie demonstraţie 

 

Data: 23 noiembrie 2015

Profesor: Pascal Ana

Grupa: AM 45

Tipul lecţiei : de predare-învăţare.

Competenţă: Formarea competenţelor despre esenţa semnelor clinice în diferite grade de deshidratare, în aprecierea şi clasificarea copilului bolnav cu boala diareică acută.

 

 

 

 

„Sindromul febril la copii” Conferinţă teotetico-ştiinţifică

 

În data de 10 decembrie, Pascal Ana – profesoară de Pediatrie, împreună cu elevii grupei absolvente AM-53 au organizat  în cadrul decadei catedrei Conferinţa teoretico-ştiinţific :Sindromul febril la copii.”

Conferinţa a avut ca obiectiv sensibilizarea elevilor privind sindromul febril care este întotdeauna un semnal de alarmă, fiind cauza cea mai frecventă de adresare la medic, iar în cele din urmă aceasta este o dovadă a faptului că organismul copilului luptă împotriva infecţiilor.

 

 

 

Conferinţă teoretico-ştiinţifică

,, Depresiile. Narcomania”

 

La data de 19 aprilie 2016, a avut loc Conferinţa teoretico-ştiinţifică cu genericul ,, Depresiile. Narcomania” organizată de Bădănău Sergiu– director CMC, profesor de Neurologie, împreună cu studenţii grupei AM-44 și AM-45. Participanţii au vorbit despre depresie şi cauzele ei, despre consumul de droguri, consecinţele negative ale acestui fenomen şi pericolul pe care-l prezintă pentru întreaga omenire.

Conferinţa a avut ca scop informarea şi sensibilizarea, în special tinerii, despre pericolul consumului de droguri şi problema depresiilor.